گیاهان آپارتمانی انواع زیادی وجود دارد که هر کدام باید در شرایط آب و هوای مخصوص خود نگهداری شود.

گیاهان آپارتمانی نیاز به آب و هوای تازه دارند بنابراین برای نگهداری بهتر آن ها پنجره هارا باز کنید تا اکسیژن به خوبی به آن ها برسد.اکسیژن باعث مستحکم شدن ساقه ی گیاه و خوش رنگ تر شدن برگ های آن می شود.

شرایط نگهداری:

نیاز گیاهان به آفتاب:

نگهداری گیاهان اپارتمانی

همه ی گیاهان به آفتاب نیاز دارند و از آن تغذیه می کنند اما این مطلب به این معنی نیست که همه ی گیاهان باید همیشه در معرض آفتاب باشند برخی از گیاهان به نور کمتری نیاز دارند که قرار دادن این گیاهان در برابر نور خورشید زیاد،باعث رنگ پریدگی-خشکی و زردی گیاه می شود.

آبدهی مناسب:

نگهداری گل های اپارتمانی

اگر بیش از اندازه معمول به گیاه آب دهید به طوری که آب از گلدان سرازیر شودو از زیر گلدان خارج شود باعث تشکیل نمک می شود و در رشد گیاه مانع ایجاد می کند.

خاک گیاه مناسب باشد:

نگهداری از گلهای اپارتمانی

در نگهداری از گل های خانگی باید حتما به خاک آن توجه کرد،خاک حتما مخلوطی از ماسه باشد.خاک گلدان ها باید بعد از حدود شش یا هفت ماه تعویض گردد چون خاک ،مواد مغذی خود را از دست می دهد.

دمای خانه را تنظیم کنید:

نگهداری گلهای اپارتمانی

دمای نگهداری گل های آپارتمانی در زمستان و تابستان باید در سطح 22تا 25 درجه سانتی گراد باشد.نگهداری در دمای کمتر باعث پژمردگی و از دست دادن شادابی گیاه می شود.

در فصل زمستان دمای هوای کاهش پیدا می کند و گیاهان زیادی به خواب زمستانی می روند پس اگر گیاهانتان خشک شدند نترسید.برای نگهداری بهتر می توانید از روش غیر مستقیم استفاده کنید به طوری که کل فضای خانه را گرم کنید.

 

نگهداری از گل کاکتوس:

نگهداری گل های اپارتمانی

آبیاری کاکتوس باید هر هر 10تا 15 روز انجام شود. نور به طور متوسط و زیاد نیاز دارد.کود دهی به کاکتوس هر دو ماه یکبار انجام می شود.

نگهداری از گل پیرومیا قاشقی:

نگهداری گل های اپارتمانی

آبیاری گل پیرومیا قاشقی باید در تابستان دوسه روز یکبار و در زمستان هر هفته یکبار صورت گیرد.نور به صورت متوسط و غیر مستقیم نیاز دارد.کود دهی به آن هر سه هفته یکبار انجام شود .بهترین خاک برای این گیاه خاک پیت-ماسه و خاک باغچه است.

نگهداری از گل حسن یوسف:

نگهداری از گیاهان اپارتمانی

این گیاه طوری است که خاک این گیاه باید همیشه مرطوب باشد.کم آبی باعث پژمردگی این گیاه می شود.این گیاه به نور زیادی نیاز دارد هر چه نور قوی تر باشد این گیاه خوش رنگ تر می شود.