حتما با نزدیک شدن به فصل سرما به فکر لباس های گرم برای خود هستید.پیشنهاد من برای شما بجای خرید لباس های کاموا این است که خودتان با آموزش دیدن به فکر بافت آن باشید.

دراین ویدئو آموزش بافت کلاه را مشاهده می کنید که بسیار راحت است.

 

ویدئو آموزش بافت شالگردن

 

ویدئو آموزش بافت کیف

ویدئو آموزش بافت دانه برنجی