برای خروج ESC را فشار دهید

آموزش سلامتی

10 مقاله
0 46
1
آموزش نو

دوران بارداری جز حساس ترین مراحل زندگی است.متخصصان و پزشکان همیشه مارا به خوردن میوه در دوران بارداری تشویق می کنند.اما گاهی استفاده زیاد از این مواد پر خاصیت می تواند برای افراد باردار خطرناک باشد.خود مادران باردار هم نگران این موضوع هستند که چه نوع تغذیه ای مفیدو مضر هستند.